Akrodance

Akrodance

Akrodance – zajęcia akrobatyczno – taneczne od 5 roku życia. Zawieraja w sobie elementy akrobatyki i gimnastyki sportowej, oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe. To wszystko w opraciu o różne style taneczne: taniec nowoczesny, współczesny, interpretacja muzyczno-ruchowa itp.

No events available!
No events available!