Gimnastyka smyka

Gimnastyka smyka

Gimnastyka smyka – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci powyżej 5 roku życia. Celem zajęć przede wszystkim jest podniesienie ogólnej sprawności motorycznej dziecka, wzmocnienie mięśni całego ciała oraz rozwijanie cech psychoruchowych.

No events available!
No events available!