Marta Syskowska

Marta Syskowska – tancerka, absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów z zakresu tańca klasycznego i współczesnego. Obecnie jako tancerka współpracuje z zespołem Młody Balet Polski, z którym wstępuje w przedstawieniach baletowych Teatru Palladium. Zajęcia z dziećmi prowadzi od 2011 r.

Na  zajęciach baletowych szczególną uwagę  zwraca  na prawidłową postawę ciała, pobudzanie dziecięcej  wyobraźni poprzez ruch oraz kształtowanie muzycznej wrażliwości dziecka.

No events available in martas category!
No events available!